Els assassinats de la Molly Southbourne de Tade Thompson

jueves, 26 de septiembre de 2019


Ressenya en català: 

Un dels noms que ha entrat amb més força al panorama del gènere espanyol traduït aquest any ha sigut el de Tade Thompson. Gràcies a la seva visita al Celsius i a la publicació de dues de les seves novel·les, podríem dir que és un dels meus descobriments del 2019. Després de gaudir gratament de Rosalera, els editors de Mai Més Llibres s’han animat a publicar la seva novel·la curta. Traduïda meravellosament per l’Alexander Páez, Els assassinats de la Molly Southbourne és de tot menys convencional.

La Molly Southbourne és la protagonista d’aquesta novelette, una noia que viu amb els seus pares a una granja i que té una peculiaritat: cada cop que sagna, apareix un clon seu, exactament igual a ella, però amb instints assassins molt potents. Això significa que la Molly es passa la vida intentant evitar la sang (encara que de vegades sigui inevitable) i eliminant aquesta sang com pot per evitar l’aparició de les altres Mollys.

Si heu llegit Rosalera, podreu comprobar que aquest llibre té molt poc a veure amb relació al publicat per Runas. No només canvia el format (de novel·la a novelette), sinó també la temàtica. Els assassinats de la Molly Southbourne és un llibre de terror visceral, gore, casi inhumà. El tó que Tade Thompson li dona a la Molly contribueix a aquest horror, doncs la novel·la està escrita casi amb desinterès, com si lo quotidià es donés la ma amb lo cruent. Aquesta perspectiva ajuda a la novel·la i aconsegueix que ens fiquem a la pell de la Molly i que puguem entendre la seva vida, tot i ser tan diferent a nosaltres. Per què en el fons, no ho és. La Molly creix amb els seus pares, fa les seves tasques diàries, va a la universitat, té relacions sexuals... conviu el seu dia a dia amb l’assassinat d’aquestes copies que són com ella, parlen com ella, però no són ella.

Tade Thompson ja em va demostrar amb Rosalera que té una forma de tractar als personatges molt peculiar. La Molly és, sens dubte, un personatge molt ben construït. Thompson es centra en la seva psique i en la forma que té aquesta d’adaptar-se a una situació de constant horror. La Molly va creixent i el lector creix amb ella. La forma que té la Molly d’afrontar el trauma que la persegueix durant tota la seva vida va canviant a ma esura que elal també va creixent, i evoluciona amb ella d’una manera molt realista.

Tot i que no ho sembli, és una novel·la amb un ritme trepidant. Al ser tan curta, es llegeix gairebé en un moment, com si poguessim llegir-la de la mateixa forma amb la que l’autor l’ha escrit: amb un impuls, com una febre que passa ràpid. Això li va bé a la novel·la. Les seves cent i pico pàgines es llegeixen en una tarda. L’estil de Thompson s’adapta molt bé al ritme i la traducció d’Alexander Páez ajuda a aconseguir aquesta lectura fàcil i, a la vegada, dura.

Mai Més Llibres estan fent molt bona feina i Els assassinats de la Molly Southbourne ho mostra. No nomes perquè facin unes edicions precioses per dins i per fora, sinó també per saber escollir títols originals, diferents al que acostumem a veure en el panorama del gènere en català. Aquesta novelette és una aposta arriscada, però fascinant. Esperem que sigui només el primer de molts altres títols d’aquest calibre.  

_________________________________________________________________________________ 


Reseña en castellano:

Uno de los nombres que han irrumpido en el panorama del género español traducido este año es Tade Thompson. Gracias a su visita en el Celsius y a la publicación de dos de sus novelas, podríamos decir que ha sido uno de mis descubrimientos de 2019. Después de disfrutar gratamente de Rosalera, los editories de Mai Més Llibres se han animado a publicar su novelette. Traducida maravillosamente por Alexander Páez, Els assassinats de la Molly Southbourne es de todo, menos convencional.

Molly Southbourne es la protagonista de esta novelette, una chica que vive con sus padres en una granja y tiene una peculiaridad: cada vez que sangra, aparece un clon suyo, exactamente igual que ella, pero con un instinto asesino muy potente. Eso significa que Molly se pasa la vida intentando evitar sangrar (aunque a veces sea inevitable) y eliminando dicha sangre como puede para evitar la aparición de las otras Mollys.

Si habéis leído Rosalera, podréis comprobar que este libro poco tiene que ver con el publicado por Runas. No solo el formato (de novela a novelette), sino también la temática. Els assassinats de la Molly Southbourne es un libro de un terror visceral, gore, casi inhumano. El tono que Tade Thompson le da a Molly contribuye a este horror, pues la novela está escrita casi con desinterés, como si lo cotidiano le diera la mano a lo sangriento. Este enfoque aumenta el interés de la novela y consigue que nos metamos en la piel de Molly y que podamos entender su vida, aunque sea tan ajena a nosotros. Porque en el fondo, no es tan diferente. Molly crece con sus padres, hace las tareas diarias, va a la universidad, tiene parejas… convive su día a día con el asesinato de esas copias que son como ella, hablan como ella, pero no son ella.

Tade Thompson ya me mostró en Rosalera que tiene un tratamiento de personajes peculiar. Molly es, sin duda, un personaje muy bien construido. Thompson se centra en su psique y en la forma que tiene esta de adaptarse a una situación de constante horror. Molly va creciendo y el lector crece con ella: vemos como primero afronta el problema de las otras Mollys como algo natural. La forma que tiene Molly de afrontarse al trauma que la persigue durante toda su vida va cambiando a medida que ella también va creciendo, y evoluciona con ella de una manera muy realista.

Aunque no lo parezca, es una novela con un ritmo trepidante. Al ser tan corta, se lee casi en un momento, como si pudiéramos leerla de la misma forma que el autor la ha escrito: en un impulso, como una fiebre que pasa rápido. Esto le va bien a la novela, cuyas cien y pico páginas se leen en una tarde. El estilo de Thompson se adapta a este ritmo y la traducción de Alexander Páez ayuda a conseguir esta lectura fácil y a la vez, dura.

Mai Més llibres está haciendo muy buen trabajo y Els assassinats de la Molly Southbourne lo demuestra. No solo porqué hagan unas ediciones preciosas por fuera y por dentro, sino también por saber elegir títulos originales, diferentes a lo que acostumbramos a ver en el panorama de género catalán. Esta novelette es una apuesta arriesgada, pero fascinante. Esperemos que sea solo el primero de muchos títulos de este calibre.

Otras reseñas:

No hay comentarios :

Publicar un comentario